Scroll to content

 

(For english version, please scroll down)

Vi vil gjerne å jobbe med deg som er opptatt av å finpusse detaljene i det daglige servicearbeidet, og som gjerne bretter opp ermene for å skape stamgjester og opplevelser i verdensklasse.

Vi ønsker å ansette deg som kan kunsten å skape serviceopplevelser for gjestene våre, og som trigges av og trives i et høyt tempo og et livlig miljø.

Vi kommer til å ansette deg som elsker å jobbe med kollegaer fra hele verden.

Kommunikasjon og tydelighet er viktig for oss fordi vi er en gjeng med bakgrunn i ulike kulturer som snakker mange ulike språk. Det er en fordel om du selv kan flere språk, men det er ingen forutsetning.

Du er en person som våger å være personlig, rettferdig og bestemt. Fremfor alt vil vi ansette deg som har erfaring med å lede og fordele arbeidsoppgaver, og som tar ansvaret for skiftet ditt og medarbeidernes fremgang og sukess.

Housekeeping-avdelingen vår har ansvvaret for rengjøring av hele hotellet, med 144 hotellrom, 1000 kvm retreat club, konferanserom, restauranter og utleieleiligheter.

Jeg heter Alice og har den store gleden av å være Hotel manager for Fyri Resort. Jeg er på utkikk etter en skiftleder (80%) som rapportere direkte til vår housekeeping manager.

Du er en stjerne som tar over stafettpinnen og leder teamet til suksess under hvert skift. Du er ansvarlig når housekeeping manager ikke er til stede, noe som betyr at du jobber annenhver helg, dager og noen ganger også kvelder. En del av stilling vil også innebære renhold i den daglige driften. Du kommer til å lede teamet, være ansvarlig for at vi opprettholder den kvaliteten som Fyri Resort står for – og fremfor alt jobbe proaktivt med løsninger og mål. 

Jeg er på jakt etter deg som er profesjonell, lidenskapelig og leken. Hos oss er det menneskene som utgjør forskjellen, og derfor er vi ute etter en sterk karakter med sprudlende energi. Det er personligheten din, lederskapet ditt og drivkraften og viljen til å være en del av noe større, som kommer til å være avgjørende.

Ønsker du å utvikle nye og spennende ideer, elsker å lede og er villig til å rulle opp ermene? Er service og opplevelser mellomnavnet ditt? Da vil jeg treffe deg!

Jeg ser frem til å motta søknaden din!

Utvelgelsen skjer fortløpende

Alice Pålsson

Hotel manager

English version:

We would like to work with you who can see all the small details when working with service and would go the extra miles to create a world-class experiences.

We want to hire you who know the art of creating experiences for our guests, and who are triggered by and thrive at a high pace and a lively environment.

We will hire you who love working with colleagues from all over the world.

Communication and clarity are important to us – we are a big team where we all have background in different cultures who speak many different languages. It is an advantage if you know several languages yourself, but it is not a requirement.

Who are you?

We believe you are a person that dares to be fair, determined and personal. Above all, we believe you have previous experience in leading and distributing work tasks.

We believe you are a person that  take responsibility for your shift and the employees' progress and success.

Our housekeeping department is responsible for cleaning the entire hotel, with 144 hotel rooms, 1000 sqm pool club, conference rooms, restaurants and rental apartments.

My name is Alice and I have the great pleasure of being the Hotel Manager for Fyri Resort. I am looking for a shiftleader who reports directly to our Housekeeping manager.

You are a star who picking up the baton and leads the team to success during each shift.

You are responsible when the housekeeping manager is not present, which means that you work every other weekend, days and sometimes even evenings. Part of the position will also involve cleaning in the daily operation.

You will lead the team, be responsible for us maintaining the quality that Fyri Resort stands for - and above all work proactively with solutions and goals.

I am looking for you who are professional, passionate and playful.

 Four us, it is the people who make the difference, and therefore we are looking for a strong character with sparkling energy. It is your personality, your leadership and the drive and the will to be a part of something bigger, that will be crucial.

Do you want to develop new and exciting ideas, love to lead and are willing to roll up your sleeves? Are service and experiences your middle name? Then I will meet you!

I look forward to receiving your application!

The selection takes place continuously

Alice Pålsson

Hotel manager

 

 

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Destination

Norge - FYRI i Hemsedal

3560 Hemsedal Vägbeskrivning Se sida

Kulturen sitter inte i väggarna, den lever i våra talanger!

Vårt arbete styrs mer av värderingar än manualer. Vi sätter alltid de mjuka värderingarna i fokus, både när det gäller gäster och vårt team. Det både syns och känns när du kommer till oss.

Vi uppmuntrar kreativitet och nyfikenhet, och förväntar oss att du tar egna initiativ och kommer med roliga och nytänkande ideér.

Det är din passion, professionalism, och busighet som gör att vi vinner priser, inte våra rum!

Jobbar du redan på ESS Group?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor