Total Revenue Manager till JIMMY'Z - ESS Groups nya destination

Skrolla till innehåll

Låt oss kort berätta om JIMMY’Z!

ESS Groups nästa stora destination som öppnar i Göteborg oktober 2022.

Vår vision är att skapa en destination sprängfylld med upplevelser. En plats där du hela tiden möts av nya intryck, en plats som erbjuder upplevelser du vill dela med olika människor och kanske viktigast - en plats där du roas i flera dygn. Känslan när du checkar ut är densamma som när du lämnar en storstad - att du inte hunnit uppleva allt och måste tillbaka.  

JIMMY'Z består av 233 rum fördelat på två olika hotellkoncept och är precis som ESS Group - ”a house of brands”. Vi har tre starka restaurangkoncept i huset tillsammans med fyra barer, en state of the art mötesanläggning, en egen biograf, musikscen och givetvis pool club 110 meter upp i luften.

Vi blir över 200 personer i teamet, alla med olika bakgrund och erfarenhet. Vi är spridda över en mängd olika avdelningar, vi jobbar olika tider och med olika uppgifter, men alltid tillsammans som ett team. Tillsammans förverkligar vi visionen, tar hand om varandra och våra gäster – det är så vi skapar stamgäster på JIMMY'Z. Att arbeta med JIMMY'Z innebär även att du arbetar för och med ESS Group, en innovativ och modern koncern med 1500 arbetskamrater runtom i Sverige, Norge och Danmark.

Vad vi söker & vem du är

Vi söker nu en Total Revenue Manager som vill anta utmaningen att kontinuerligt optimera intäkter för både logi, konferens och F&B. Vår framtida TRM vill vara med och bygga en långsiktig och lönsam affär för JIMMY'Z och ser alltid totalaffären som det slutgiltiga målet.

Vi är ett datadrivet företag som baserar beslut på utfall och kvantitativ historik. Framförallt tittar vi på Net Promotor Score och Value for Money och vi förväntar oss att den TRM som jobbar med oss har god insikt i vad detta betyder och innebär för upplevelsen och kan sätta det i relation till rate code och prissättning.

TRM ingår i JIMMY'Z ledningsgrupp och förväntas ha kapacitet att se utöver sina specifika arbetsuppgifter och skapa sig en god förståelse för hela verksamheten för att kunna hålla höjd i strategiska diskussioner och därigenom vara en drivande kraft i att föra verksamheten framåt.

Du som söker drivs av att utveckla totalaffären och ditt perspektiv är alltid helhetsbilden. Du är innovativ och kreativ, resultatdriven och analytisk. Du är nära och nyfiken på driften. Givetvis är du en ödmjuk, inkännande och flexibel lagspelare som är trygg i att ta de tuffa besluten när det krävs. Ditt bränsle är utmaningar och du är aldrig rädd för att hitta nya ingångar och sätt att skapa affärer.


Delar ur rollbeskrivningen som kan bli din framtid.

Strategiskt:

Som TRM på JIMMY'Z har du ett stort strategiskt ansvar och det är avgörande att du kan blicka långt fram.

·      Budgetansvar: TRM ansvarar för att inför varje nytt räkenskapsår ta fram estimerade intäkter för logi, konferens, wellness samt intäkter för F&B som sätts i samarbete med F&B Manager.

·      Affärsplan: Ansvarar tillsammans med övriga personer i ledningsgruppen för utformandet av mål och strategier i affärsplanen.  

·      Pris & segmenteringsstrategi: Ansvar för att definiera bästa strategi för JIMMY'Z och för att kontinuerligt justera denna med allteftersom vår position på marknaden förändras.

·      Produktutveckling / paketering – Ansvarar för att tillsammans med ledningsgruppen hitta attraktiva paketeringar för både privat och konferens. När ledningsgruppen internt är överens är TRM ansvarig för att ge marknadsavdelningen rätt information för att förverkliga paketeringen.

Kommunikation och rapporter:

Arbetet som TRM utför har stor påverkan på både drift och intäkter, därför ligger också ett stort ansvar angående kommunikation i TRM i rollen. TRM kommunicerar alltid relevant information i god tid till berörda personer i organisationen för att ge goda förutsättningar för planering och skapa trygghet i organisationen.

  • Veckorapport: Skickar veckovis ut en rapport över bokningsläget enligt de instruktioner som kommer från CEO och ESS Groups Head of Revenue.   
  • Månadsrapport: Kommenterar intäkter för samtliga affärsben på JIMMY'Z i relation till forecast och budget vid varje månadsbokslut. Alltid med ett högt fokus på detta gjorde vi bra/ detta kan vi utveckla framåt, analysen är minst lika viktig som korrekta siffror.
  • Revenuemöten: Ansvarar för att ta fram underlag och hålla i presentationer vid både lokala och centrala revenuemöten. Innehållet bestäms i samråd med CEO och ESS Groups Head of Revenue.  
  • Rutiner / instruktioner: Ansvarar för att förse reception och bokning med information och rutiner för att säkerställa rätt data in i vårt bokningssystem.  

Operativt

TRM har flera operativa ansvar vissa utföras enskilt av TRM andra uppgifter delas med JR Revenue Manager. Oavsett arbetsfördelning förväntas TRM alltid vara väl insatt i det dagliga arbetet.

·      Intäktsoptimering-  Maximera och optimera JIMMY'Z totala intäkt inom logi, restaurang, konferens samt kringförsäljning, med syfte att nå de uppsatta målen och för att maximera våra marknadsandelar. Rent praktiskt medför detta operativt dagligt arbete med dynamisk prissättning i våra bokningssystem.

·      Prissättning – Går dagligen över prissättning i samtliga kanaler, viktiga parametrar att väga in är budgeterade mål, VFM och känslan för varumärket. Ansvaret inkluderar även prissättning för b2b segmentet och TRM säkerställer att vår sales avdelning alltid har uppdaterade prisuppgifter.

·      Forecast – Analyserar bokningsläget med lång tidshorisont för att identifiera svaga perioder och sätter actions i god tid.

·      Kampanjer– Ansvarar för att planera och aktivera kampanjer både i tredjepartskanaler och egna kanaler. I arbetet med egna kanaler arbetar TRM tätt samman med JIMMY'Z Head of Marketing & E.com.

Gästnöjdhet:

JIMMY´Z kommer precis som övriga systerhotell hålla ett högt fokus på gästnöjdheten då vi är långsiktiga och alltid arbetar efter att skapa stamgäster. TRM behöver vara påläst på mätningarna och skapa sig förståelse för hur hen kan påverka utfallet i sitt arbete.

·       NPS (Net promotor Score) & VFM (Value for Money) – TRM följer NPS och VFM ner på rate code nivå. Det är viktiga styrredskap för att säkerställa att vi tar rätt pris för rätt upplevelse. NPS & VFM skall alltid ligga på de nivåer som finns målsatta. Vid avvikelser behöver TRM flagga för nödvändiga justeringar av till exempel prisnivå eller innehåll.

·       Gästresan – Ansvarar för att triggermailflöden är korrekta och rate code specifika när behov finns. Syftet är att ge gästen rätt information i rätt tid och samtidigt jobba aktivt med mer/upsale. Arbetet utförs i samarbete med JIMMY'Z Head of Marketing & E.com.

Ledarskap:

TRM ingår i JIMMY'Z ledningsgrupp vilket innebär att det ställs höga krav på TRM som alltid förväntas agera som en god förebild och kulturbärare. I rollen har du dessutom från start ett direkt personalansvar för vår JR Revenue Manager som dagligen arbetar tätt vid din sida och fler direktrapporterande kan tillkomma allteftersom organisationen på JIMMY'Z växer.

  • Mål och vision: Säkerställer att direktrapporterande känner till de gemensamma målen och visionen för JIMMY'Z. Sätter och kommunicerar ut tydliga och mätbara mål på individerna i sitt team och följer upp dessa löpande. 
  • Arbetsledning / Rollbeskrivningar: TRM ansvarar för att sätta upp tydliga rutiner och processer för sin avdelning för att säkerställa effektivitet i vardagen. TRM tar också fram rollbeskrivningar som inkluderar individuella mål för samtliga i sitt team.
  • Coachning: Ger löpande feedback till sina direktrapporterande genom regelbundna 1-2-1 samtal.
  • Innovation och utveckling: Arbetar för att tillsammans med sitt team hela tiden utveckla verksamheten. Skapa förutsättningar för innovation och utveckling i vardagen.  

 Karaktärsdrag som blir viktiga i din roll:

·       Resultatdriven

·       Företagsam

·       Analytisk

·       Äskar utmaningar

·       En kommunikativ lagspelare

·       Nyfiken 

·       Flexibel och lösningsorienterad

·       Social och ödmjuk

·       Trygg och beslutsam


Hur går vi vidare, för visst gör vi det?

Tillträde för tjänsten är 1 april 2022, ca 6månader innan vi öppnar JIMMY'Z Hotel & Resort.

Intervjuer startar i september 2021 och sker löpande under höst/vinter.

Vi hoppas du skickar oss ett CV men också ett personligt brev där vi får lära känna dig lite bättre. Se också till att besöka www.jimmyzhotel.com lite då och då och signa upp på vårt nyhetsbrev och SOME kanaler för vi kommer annonsera mycket skoj nu framåt.


Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Destination

Göteborg - Jimmy´z

Gårda
412 50 Gothenburg Vägbeskrivning Se sida

Kulturen sitter inte i väggarna, den lever i våra talanger!

Vårt arbete styrs mer av värderingar än manualer. Vi sätter alltid de mjuka värderingarna i fokus, både när det gäller gäster och vårt team. Det både syns och känns när du kommer till oss.

Vi uppmuntrar kreativitet och nyfikenhet, och förväntar oss att du tar egna initiativ och kommer med roliga och nytänkande ideér.

Det är din passion, professionalism, och busighet som gör att vi vinner priser, inte våra rum!

Jobbar du redan på ESS Group?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor