Scroll to content

FYRI er resorthotellet som tilbyr de gode tingene i livet, en opplevelse i verdensklasse og helt magiske omgivelser. Her er det fantastiske kombinasjoner av mat og drikke, innredning som oppmuntrer til felles aktiviteter, og en retreatopplevelse som gjør at gjestene våre kan glemme hverdagen en liten stund. Det er her vi har forelsket oss, og nå vil vi at gjestene våre også skal bli det.

Lidenskapen vår for mat og drikke på alle våre sosiale møteplasser gjennomsyrer alle destinasjonene våre, inkludert her på Fyri. Fullsatt matsal, serviceteamet har full kontroll, og gjestenes småprat summer i bakgrunnen. Synes du det høres helt fantastisk ut? Når alt stemmer, servicen går som smurt, gjestene smiler og ler, og stemningen gjør at man får lyst til å bli værende for alltid. Akkurat sånn vil vi ha det!

Du er en sosial person med en brennende interesse for service og gjesteopplevelser. Lidenskapen din for mat og drikke gjenspeiles i hvordan du fremstår, og du er nysgjerrig og interessert. Du er naturligvis punktlig, er et positivt forbilde for kollegaene dine, har lett for å smile og le, og samarbeider gjerne med andre for å skape et uforglemmelige opphold for gjestene våre.

Du har tidligere bransjeerfaring, som sammen med en sprudlende energi bidrar til at vi skaper WOW-opplevelser hver dag. Vi ser gjerne at du har tidligere erfaring fra bar eller servering, og at du har grunnleggende kunnskaper om mat, drikke og service. Arbeidstidene er varierte og inkluderer kvelder og helger.

Om du byr på kunnskap, lidenskap og glede, så lover vi å gjøre det samme tilbake.

Vi elsker å se de rette personene vokse inn i roller, men disse nøkkelegenskapene mener vi er grunnleggende for at du skal lykkes hos oss:

 • Tidligere erfaring med bar og servering 
 • Utadrettet med en egen drivkraft 
 • Ansvarsfull og engasjert 
 • Prioriterar ”riktig”
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har positive holdninger
 • Elsker møter med andre mennesker

Vi ser frem til å motta akkurat din søknad, så kan vi utvikle relasjonen vår derfra.

Eller del gjerne denne stillingsannonsen med noen du synes passer beskrivelsen!

Ansettelsen gjelder fra og med juni og under hele sommersesongen, men kan også utvikles til noe mer langsiktig.

Type stilling: Heltid / Deltid / Timebasert

Tiltredelse: Juni

Søknadene behandles fortløpende.


FYRI is the resort hotel that offers the good things in life, a world-class experience and with completely magical environments. Fantastic combinations of food & drink, social environments, encouragement for joint activities and a retreat experience that allows our guests to leave everyday life for a while. Here we have fallen in love, now we want our guests to feel that too. 

Our passion for food and beverage on all our social surfaces is consistent on all our destinations and that´s including Fyri. A dining room filled with guests, service team is on point and guests' buzz in the background. Do you, like us, think it sounds absolutely wonderful?! When everything is right, the service runs smooth, the guests laugh and smile and the atmosphere makes you want to stay forever.

You are a sociable person with a passion for service and guest experience. Your passion for food & drink is reflected in your approach, you are curious and interested. You are of course punctual and are a positive role model towards your colleagues, always close to laughter and happy to collaborate with others to make an unforgettable stay for our guests.

Previous experience mixed with an exuberant energy that enables us to create a WOW-experience every day. We would like you to have previous experience of bartending or serving with basic knowledge about food, beverages and service. Working hours are varied, daytime, evenings and weekends.

If you offer your knowledge, passion and joy, we promise to do the same to you. 

We love to see the right people to grow into roles, but these things we see as fundamental to succeed with us:

 • Bar & serving skills
 • Outgoing and have their own driving force
 • Is responsible and committed
 • Prioritizes “right”
 • Has a good ability to work together with others 
 • Has a positive attitude 
 • Loves meetings with other people 

 We long until we get your application so we can build our relationship from there. 

(Or share the link with someone you think is the perfect fit for us)

The employment is valid from June and is during the summer season but can possibly be developed into something more long-term.

Employment: Full-time / Part-time / Hours

Access: June 

Applications are processed on an ongoing basis.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Norge - FYRI i Hemsedal

3560 Hemsedal Vägbeskrivning Se sida

Kulturen sitter inte i väggarna, den lever i våra talanger!

Vårt arbete styrs mer av värderingar än manualer. Vi sätter alltid de mjuka värderingarna i fokus, både när det gäller gäster och vårt team. Det både syns och känns när du kommer till oss.

Vi uppmuntrar kreativitet och nyfikenhet, och förväntar oss att du tar egna initiativ och kommer med roliga och nytänkande ideér.

Det är din passion, professionalism, och busighet som gör att vi vinner priser, inte våra rum!

Jobbar du redan på ESS Group?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor