Chef or Pizza baker to Fyri Resort

Scroll to content

FYRI er resorthotellet som tilbyr de gode tingene i livet, en opplevelse i verdensklasse og helt magiske omgivelser. Her er det fantastiske kombinasjoner av mat og drikke, innredning som oppmuntrer til felles aktiviteter, og en retreatopplevelse som gjør at gjestene våre kan glemme hverdagen en liten stund. Det er her vi har forelsket oss, og nå vil vi at gjestene våre også skal bli det.

Lidenskapen vår for mat og drikke på alle våre sosiale møteplasser gjennomsyrer alle destinasjonene våre, inkludert her på Fyri. 

Fullsatt matsal, serviceteamet har full kontroll, og gjestenes småprat summer i bakgrunnen. Synes du det høres helt fantastisk ut? Når alt stemmer, servicen går som smurt, gjestene smiler og ler, og stemningen gjør at man får lyst til å bli der for alltid. Akkurat sånn vil vi ha det!

Som kokk på Fyri har du et sterkt engasjement og evnen til å skape en WOW-følelse hver kveld sammen med teamet ditt. Du har tidligere arbeidserfaring fra kjøkken, og du er motivert for å gjøre Fyri til en matopplevelse utenom det vanlige! Vi leter etter deg som brenner for service, er lidenskapelig og elsker mennesker. Den positive personligheten din, sammen med en følelse for detaljer og et driv for stadig utvikling, er det vi synes er verdifullt hos deg som kollega. I rollen din som kokk bærer du en del av ansvaret for gjestens helhetsopplevelse av kvalitet, service og førsteinntrykk, og at dette står i samsvar med verdiene våre.

Så vi tror at du med din solide smakssans, med lidenskap for matlaging og råvarer, og med en nysgjerrighet overfør gjestene våre, kommer til å passe perfekt hos oss.

Om du byr på kunnskap, lidenskap og glede, så lover vi å gjøre det samme tilbake.

Vi elsker å se de rette personene vokse inn i roller, men disse nøkkelegenskapene mener vi er grunnleggende for at du skal lykkes hos oss:

  • Lidenskapelig og profesjonell 
  • Ansvarsfull og engasjert
  • Prioriterer ”riktig”
  • Har gode samarbeidsevner
  • Har positive holdninger

Vi ser frem til å motta akkurat din søknad, så kan vi utvikle relasjonen vår derfra.

(Eller del gjerne denne stillingsannonsen med noen du synes passer beskrivelsen)

Ansettelsen gjelder fra og med juni og under hele sommersesongen, men kan også utvikles til noe mer langsiktig.

Type stilling: Heltid / Deltid / Timebasert

Tiltredelse: Juni

Søknadene behandles fortløpende.


FYRI is the resort hotel that offers the good things in life, a world-class experience and with completely magical environments. Fantastic combinations of food & drink, social environments, encouragement for joint activities and a retreat experience that allows our guests to leave everyday life for a while. Here we have fallen in love, now we want our guests to feel that too. 

Our passion for food and beverage on all our social surfaces is consistent on all our destinations and that´s including Fyri. A dining room filled with guests, service team is on point and guests' buzz in the background. Do you, like us, think it sounds absolutely wonderful?! When everything is right, the service runs smooth, the guests laugh and smile and the atmosphere makes you want to stay forever.

As a chef at Fyri, you have a strong commitment and an ability to create a WOW-feeling every day, together with your team. You also have previous experience from the fantastic work in the kitchen and are motivated to make Fyri a dining experience beyond the ordinary! We are looking for you who passionate about service, is professional and love meeting people. Your positive personality together with a sense of detail and your drive for constant development is what we think is valuable in you as a colleague. In your role as a chef, you carry a big part of the whole experience with quality and service, first impressions for our guests and that we follow and live our values every day. So, we believe that you with a good sense of taste who has passion for cooking and ingredients and has a curiosity for our guests, will fit perfectly with us.   

If you offer your knowledge, passion and joy, we promise to do the same to you. 

We love to see the right people to grow into roles, but these things we see as fundamental to succeed with us: 

  • Passionate & professional 
  • Is responsible and committed 
  • Prioritizes “right”
  • Has a good ability to work together with others 
  • Has a positive attitude 

We long until we get your application so we can build our relationship from there. 

(Or share the link with someone you think is the perfect fit for us)

The employment is valid from June and is during the summer season but can possibly be developed into something more long-term.

Employment: Full-time / Part-time / Hours

Access: June 

Applications are processed on an ongoing basis.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Norge - FYRI i Hemsedal

3560 Hemsedal Vägbeskrivning Se sida

Kulturen sitter inte i väggarna, den lever i våra talanger!

Vårt arbete styrs mer av värderingar än manualer. Vi sätter alltid de mjuka värderingarna i fokus, både när det gäller gäster och vårt team. Det både syns och känns när du kommer till oss.

Vi uppmuntrar kreativitet och nyfikenhet, och förväntar oss att du tar egna initiativ och kommer med roliga och nytänkande ideér.

Det är din passion, professionalism, och busighet som gör att vi vinner priser, inte våra rum!

Jobbar du redan på ESS Group?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor