Scroll to content

FYRI er resorthotellet som tilbyr de gode tingene i livet, en opplevelse i verdensklasse og helt magiske omgivelser. Her er det fantastiske kombinasjoner av mat og drikke, innredning som oppmuntrer til felles aktiviteter, og en retreatopplevelse som gjør at gjestene våre kan glemme hverdagen en liten stund. Det er her vi har forelsket oss, og nå vil vi at gjestene våre også skal bli det.

Fullsatt matsal, serviceteamet har full kontroll, og gjestenes småprat summer i bakgrunnen. Synes du det høres helt fantastisk ut? Når alt stemmer, servicen går som smurt, gjestene smiler og ler, og stemningen gjør at man får lyst til å bli der for alltid. Akkurat sånn vil vi ha det!

Som hovmester på Fyri utstråler du en unik gjestfrihet, et brennende engasjement og en evne til skape WOW-opplevelser hver kveld sammen med teamet ditt. Tidligere bransjeerfaring, sammen med at du brenner for service i verdensklasse og har en vilje til å jobbe sammen som et team (og ikke bare samtidig), det gjør at vi tror du kommer til å passe perfekt hos oss. Du motiverer og leder teamet ditt gjennom arbeidsdagen, har et øye for detaljer og gode samarbeidsevner som bidrar til fantastisk teamfølelse.

I hovmesterrollen har du ansvaret for gjestens helhetsopplevelse av kvalitet, service og førsteinntrykk, og for at dette står i samsvar med verdiene våre. Du har har ansvaret for planlegging av restaurantdriften, både daglig og frem i tid, gjennom optimalisering, mersalg og gjestekontakt. På vakt har du ansvaret for teamet ditt og gir dem de rette forutsetningene i form av relevant informasjon, et trygt arbeidsmiljø og støtte ved utfordringer.

Din nærmeste leder er Restaurant Manager, som du rapporterer til og samarbeider med.

Om du byr på kunnskap, lidenskap og glede, så lover vi å gjøre det samme tilbake.

Vi elsker å se de rette personene vokse inn i roller, men disse nøkkelegenskapene mener vi er grunnleggende for at du skal lykkes hos oss:

 • Erfaring med å lede et team
 • Utadrettet og med en egen driftkraft
 • Er ansvarsfull og engasjert 
 • Prioriterer ”riktig”
 • Har gode samarbeidsevner 
 • Har positive holdninger
 • Elsker møter med andre mennesker

Vi ser frem til å motta akkurat din søknad, så kan vi utvikle relasjonen vår derfra.

(Eller del gjerne denne stillingsannonsen med noen du synes passer beskrivelsen)

Ansettelse: Inntil videre

Type stilling: Heltid / Deltid

Tiltredelse: Juni

Søknadene behandles fortløpende.


FYRI is the resort hotel that offers the good things in life, a world-class experience and with completely magical environments. Fantastic combinations of food & drink, social environments, encouragement for joint activities and a retreat experience that allows our guests to leave everyday life for a while. Here we have fallen in love, now we want our guests to feel that too. 

 A dining room filled with guests, service team is on point and guests' buzz in the background. Do you, like us, think it sounds absolutely wonderful?! When everything is right, the service runs smooth, the guests laugh and smile and the atmosphere makes you want to stay forever. Exactly like that, now we are home. 

As a head waiter at Fyri, we want you to have a unique hospitality, a passionate commitment and an ability to create a WOW experience every day, along with your team. 

Previous experience mixed with that you are passionate about world-class service, the desire to work together as a team and not just at the same time, then we believe that you will fit perfectly with us. You motivate and lead your team during service, have an eye for detail and a good ability to work together that contributes to a fantastic team spirit across borders. 

 In your role as a head waiter, you are responsible for the whole experience and the first impression for our guests and that we follow and live our values every day. You are responsible for the planning of the restaurant operation both on daily bases but also in a long-term period through optimization, additional sales and guest contact. During service, you are responsible for your team and to give them the right conditions in terms of information, a safe work environment and support them in challenges along the way.

Your nearest leader is the Restaurant Manager, who you report to and follow up with. 

If you offer your knowledge, passion and joy, we promise to do the same to you. 

We love to see the right people to grow into roles, but these things we see as fundamental to succeed with us: 

 • Experience of leading a team
 • Outgoing and have your own driving force
 • Is responsible and committed
 • Prioritizes “right”
 • Has a good ability to work together with others 
 • Has a positive attitude 
 • Loves meetings with other people 

We long until we get your application so we can build our relationship from there.

(Or share the link with someone you think is the perfect fit for us)

Employment: Full-time / Part-time

Access: June 

Applications are processed on an ongoing basis.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Norge - FYRI i Hemsedal

3560 Hemsedal Vägbeskrivning Se sida

Kulturen sitter inte i väggarna, den lever i våra talanger!

Vårt arbete styrs mer av värderingar än manualer. Vi sätter alltid de mjuka värderingarna i fokus, både när det gäller gäster och vårt team. Det både syns och känns när du kommer till oss.

Vi uppmuntrar kreativitet och nyfikenhet, och förväntar oss att du tar egna initiativ och kommer med roliga och nytänkande ideér.

Det är din passion, professionalism, och busighet som gör att vi vinner priser, inte våra rum!

Jobbar du redan på ESS Group?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor